NOVINKY

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám a dotace na zelenou střechu?

Opakovaně se k nám od našich klientů dostávají informace o tom, že nelze čerpat dotaci na zelenou střechu v rámci programu Nová zelená úsporám. A pokud ano, tak jen za cenu přijetí technických opatření, například rekuperace. A jak je to tedy doopravdy?

Program je primárně zaměřen na podporu energeticky úsporných staveb, rodinných a bytových domů. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který je administrován Státním fondem životního prostředí ČR.

Podpora zelených střech

V programu NZÚ lze podat žádost o dotaci na zelenou střechu pro rodinné domy, jedná se však pouze o doplňkovou podporu. Nelze podpořit realizaci samotné zelené střechy, pouze jen jako součást podporovaných oblastí:

Zateplení rodinného domu (oblast podpory A): Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Výstavba rodinného domu (oblast podpory B): Výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností

U obou oblastí je potřeba splnit požadované parametry budovy členěných do několika podoblastí. Zelené střechy jsou pak podporovány nad rámec těchto opatření.

Podmínky pro realizaci zelené střechy

V případě zelených střech platí pro obě podporované oblasti a jejich podoblasti stejné podmínky, technické parametry. Tyto podmínky jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele, bod 2.2.6.

  • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2cm vrstvou substrátové směsi;
  • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
  • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
  • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
  • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
  • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu).

Výše podpory

Na výstavbu zelené střechy v rámci obou oblastí je pak možné získat částku max. 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.

Žádost o podporu

K samotné žádosti o podporu, která se podává elektronicky přes webové stránky programu, jsou potřeba konkrétně dva základní dokumenty, jedná se o odborný posudek a krycí list technických parametrů. Odborný posudek je složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení. Projekt na zelenou střechu je pak součástí tohoto posudku.

V případě dalších dotazů k programu využijte e-mailovou adresu info@sfzp.cz či Zelenou linku 800 260 500. Popřípadě je možné se informovat na některém z  krajských pracovišť Fondu. Seznam pracovišť včetně aktuálních informací během nouzového stavu naleznete zde: https://www.novazelenausporam.cz/omezeni-urednich-hodin-fondu-2/

Materiál AQUADESK v podporovaných střechách

Pokud zvažujete použít naši hydroakumulační desku AQUADESK ve svém projektu, v zelené střeše, obraťte se na některého z realizátorů, pracujících s tímto materiálem, například:

ENVILOPE s.r.o. – Projektování zelených střech, posouzení vlivu na okolí, konzultace a poradenství

ŽIVÁ STŘECHA s.r.o. – Realizace střech, konzultace

Důležité dokumenty

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech: https://www.zelenestrechy.info/form-standard

Minimální rozsah projektové dokumentace pro výstavbu zelené střechy: https://www.novazelenausporam.cz/dokumenty/detail/?id=638

Praktický návod, jak postupovat pro získání dotace: https://www.novazelenausporam.cz/jak-na-to/krok-za-krokem/

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám viz následující odkaz: https://www.novazelenausporam.cz/dokumenty/detail/?id=591.

Autor: Marek Urban, RETEX a.s.