REFERENCE

RD Praha Slivenec

RD Hradec Králové

ENVIHUT

EnviHUT je součástí venkovních testovacích ploch výzkumného areálu Vysokého učení technického v Brně. EnviHUT tvoří první realizovaný testovací a výukový objekt v plánované zástavbě měřitelných full-scale experimentů. Ve střeše i na stěnách objektu je umístěno přes 120 senzorů, které mají za úkol důsledně monitorovat stavebně fyzikální chování celé stavby.

Výzkumný tým EnviHUT hledal pro svůj záměr vhodné agresivní prostředí tak, aby mohlo být hodnoceno působení tvrdých klimatických podmínek na zkoušenou stavbu, a tím i urychlena degradace možných vad konstrukce. Objekt je vystaven častému poryvovému větru, přívalovým srážkám a v poslední době též stále více častým dlouhým obdobím sucha.

Díky mezinárodní spolupráci se spřátelenými univerzitami a výzkumnými institucemi z Reykjavíku (Reykjavik University), Zürichu (ZHAW) a Vídně (BOKU) si výzkumný tým Fakulty stavební VUT v Brně zachovává aktuální přehled o moderních trendech v oblasti aplikovaného výzkumu.

Více na www.envihut.com

RD PROSTŘEDNÍ BEČVA

RD VSETÍN

RD LÍŠEŇ

RD DOLANY